Wet Natuurbescherming

VISSEN

In Nederland zijn slechts een beperkt aantal vissen beschermd onder de Wet natuurbescherming. Over het algemeen betreffen het soorten van de grote rivieren waarvan de aantallen achteruit gaan of die zeer kritisch zijn op de waterkwaliteit in natuurlijke beken. Voor kennis over het voorkomen, de leefwijze en habitat van alle vissen in Nederland, wordt verwezen naar stichting RAVON.

Voor vissen wordt altijd eerst bepaald of (delen van) waterhoudende lichamen kunnen worden behouden. Daarnaast heeft MIECON alle kennis in huis voor de mitigatie van vissen. Vaak bestaat dit uit het wegvangen en het actief verjagen met behulp van een bellenscherm voorafgaand aan de ontwikkelingen en de aanleg, onderhoud of aanpassing van nieuwe waterlichamen. Hierbij is voor verplaatsing en migratie een connectie met het leefgebied van de desbetreffende vissoort belangrijk. De exacte invulling van deze werkzaamheden is project afhankelijk. 

Voor meer informatie en advies over de benodigde werkzaamheden binnen uw project of de uitvoering van deze werkzaamheden kunt u contact met ons opnemen.