Wet Natuurbescherming

REPTIELEN

In Nederland zijn alle reptielen beschermd onder de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat alle reptielen ontheffingsplichtig zijn. Alleen provincie Limburg kent in specifieke perioden een vrijstelling voor hazelworm en levenbarende hagedis. Voor kennis over het voorkomen, de leefwijze en habitat van alle reptielen in Nederland, wordt verwezen naar stichting RAVON.

Om te voorkomen dat dieren en/of het leefgebied van reptielen bij ontwikkelingen geschaad worden, kunnen voorzorgs- en mitigerende maatregelen worden getroffen. Zo kan het plaatsen van een amfibieën- en reptielenscherm verplaatsing naar het ontwikkelingsgebied voorkomen, kunnen dieren worden weggevangen, waterlichamen worden drooggelegd, eiafzetplaatsen worden ingericht en kan alternatief leefgebied worden ingericht. De exacte invulling van deze werkzaamheden is project afhankelijk. MIECON is gespecialiseerd in het uitvoeren van deze werkzaamheden en is u graag van dienst.

Voor meer informatie en advies over de benodigde werkzaamheden binnen uw project of de uitvoering van deze werkzaamheden kunt u contact met ons opnemen.