Wet Natuurbescherming

AMFIBIEËN

In Nederland zijn alle amfibieën beschermd onder de Wet natuurbescherming. Wel kennen alle provincies een vrijstelling voor de soorten bruine kikker, groene kikker, bastaardkikker, gewone pad, meerkikker en kleine watersalamander. Alle andere soorten zijn ontheffingsplichtig. Voor kennis over het voorkomen, de leefwijze en habitat van alle amfibieën in Nederland, wordt verwezen naar stichting RAVON.

Om te voorkomen dat dieren en/of het leefgebied van amfibieën bij ontwikkelingen geschaad worden, kunnen voorzorgs- en mitigerende maatregelen worden getroffen. Zo kan het plaatsen van een amfibieën- en reptielenscherm verplaatsing naar het ontwikkelingsgebied voorkomen, kunnen dieren worden weggevangen, waterlichamen worden drooggelegd en kan alternatief leefgebied worden ingericht. De exacte invulling van deze werkzaamheden is project afhankelijk. MIECON is gespecialiseerd in het uitvoeren van deze werkzaamheden en is u graag van dienst.

Voor meer informatie en advies over de benodigde werkzaamheden binnen uw project of de uitvoering van deze werkzaamheden kunt u contact met ons opnemen.