Zoogdieren

Naast de bekende vleermuizen kunnen nog veel meer zoogdieren gebruik maken van uw locatie. Door op gepaste wijze mitigerende maatregelen te nemen, kunt u voorkomen dat u de Wet Natuurbescherming overtreedt. MIECON zorgt ervoor dat de betrokken soorten profijt kunnen hebben van uw project. De maatregelen op het gebied van zoogdieren lopen uiteen van het plaatsen van tunnels, het bieden van alternatieve verblijfplaatsen en het ongeschikt maken van gebouwen waar beschermde soorten gevaar lopen door de werkzaamheden.