Vogels

In Nederland komen veel beschermde vogelsoorten voor. In het broedseizoen zijn zelfs alle vogels beschermd. Om een ontwikkeling in de ruimtelijk ordening vlot te laten verlopen, is het van belang om vroegtijdig in het traject rekening te houden met vogels. MIECON kan door een gedegen aanpak ervoor zorgen dat de ecologische functionaliteit van uw plangebied voor beschermde vogelsoorten niet vermindert. Door onze maatregelen loopt uw project geen onnodige vertraging op en dat scheelt u heel veel geld. Bovendien zorgen wij ervoor dat de soorten die u in uw plangebied aantreft, ook nog na de ingreep van het plangebied gebruik maken. En dat is nog veel meer waard!