VLEERMUIZEN

Alle vleermuissoorten in Nederland zijn strikt beschermd. Veel vleermuizen zoeken een schuilplaats in spouwmuren van woningen of achter gevelbetimmering, veelal zonder dat u het weet. Bij verbouwing of sloop is de kans vrij groot dat u vleermuizen verstoort. MIECON zorgt ervoor dat uw plannen doorgang vinden zonder overtreding van de Flora- en faunawet. Door de juiste mitigerende maatregelen te nemen verzekeren wij u van een vlotte doorloop van uw project waarvan vleermuissoorten veel profijt hebben. De mitigerende maatregelen die MIECON verzorgd op het gebied van vleermuizen zijn onder andere het bieden van alternatieve verblijfplaatsen, het zo lang mogelijk behouden van de bestaande verblijfplaatsen (in het uiterste geval gevelverplaatsing of gebouwverplaatsing) of het ongeschikt maken van de bebouwing.