VISSEN

Miecon heeft alle kennis in huis om mitigerende maatregelen voor vissen te kunnen uitvoeren. Bij aanleg, onderhoud of aanpassing van nieuwe watergangen verzorgen wij de mitigerende maatregelen terwijl u uw eigen werkzaamheden uitvoert. Doordat u de mitigatie uitbesteedt, kunt u zich bezig houden met werkzaamheden die u belangrijk vindt. De mitigerende maatregelen voor vissen bestaan onder andere uit het wegvangen en verplaatsen van vissen voorafgaand aan ingrepen of het actief verjagen van vis uit het werkgebied met behulp van een bellenscherm.