REPTIELEN

Alle Nederlandse reptielen zijn beschermd. Als reptielen in uw plangebied voorkomen, dan moet u daar rekening mee houden bij bouw of verbouw of bij regulier onderhoud. Miecon zorgt voor een gedegen aanpak waardoor deze bijzondere dieren ook voor de toekomst behouden blijven. De mitigatie op het gebied van reptielen bestaat onder andere uit het omvormen van bosranden, het wegvangen en verplaatsen om sterfte te voorkomen en het aanleggen van eiafzetplaatsen zoals broeihopen voor ringslangen.