Amfibiëen

Veel van de Nederlandse amfibieën zijn bij de wet beschermd. Om te voorkomen dat u de Wet Natuurbescherming overtreedt bij bouw en verbouw, kunt u MIECON inschakelen. Wij zorgen ervoor dat uw plangebied vrij van beschermde soorten blijft op een wijze waarbij de soorten ook profiteren.

De mitigerende maatregelen die MIECON aanbiedt op het gebied van amfibieën bestaan onder andere uit het plaatsen van tijdelijke of permanente amfibieënoversteekplaatsen, het plaatsen van amfibieënwerende barrières en het wegvangen van dieren ter voorkoming van sterfte. We leggen ook overwinteringsplaatsen aan voor alle soorten.