Soortgroepen

MIECON voert mitigerende maatregelen uit voor alle soorten planten en dieren. Over het algemeen zijn dit soorten die in de bebouwde omgeving voorkomen omdat de kans op aantasting van verblijfplaatsen van deze soorten het grootst is. Zo voeren we veel maatregelen uit voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Maar ook het vrij houden van bouwterreinen van bijvoorbeeld rugstreeppadden en het verplaatsen van zeldzame dieren en planten behoort tot het takenpakket.