Ontmoediging vleermuizen

Het is misschien een op het eerste gezicht vreemde activiteit voor een bedrijf dat juist voor de bescherming van soorten staat. Maar ontmoediging van beschermde soorten in renovatie- en slooppanden is een groot deel van ons werk. Voordat aan sloop- of renovatie van gebouwen wordt begonnen, kan MIECON zorgen dat de aanwezige vleermuizen de bebouwing verlaten en niet kunnen terugkeren. Dat is in het belang van de soorten. Een vleermuis overleeft het na-isoleren van woningen meestal niet, evenmin het slopen van een gebouw. Door de dieren voorafgaand aan de werkzaamheden te voorzien van een alternatieve verblijfplaats en uit de bestaande verblijfplaatsen te laten vertrekken, worden negatieve effecten op soorten voorkomen.

Het ontmoedigen van vleermuizen gebeurt door bestaande verblijfplaatsen af te sluiten met een zogenaamde exclusionflap. Dieren kunnen via deze voorziening eenvoudig een gebouw verlaten maar het terugkeren is niet mogelijk. Alle andere openingen worden afgesloten met een borstel. Daardoor is het hele gebouw na de werkzaamheden vrij van beschermde soorten. Na controle door een onafhankelijke derde partij wordt het gebouw vrijgegeven voor sloop of renovatie.