Onze werkzaamheden

LOK- EN GELUIDSINSTALLATIES

Bij het plaatsen van voorzieningen kan het gewenst of voorgeschreven zijn dat dieren worden gelokt. Met een lokinstallatie wordt de kans dat nieuwe mitigerende maatregelen in gebruik worden genomen vergroot. Vaak gaat het om geluidsinstallaties voor gierzwaluw en huiszwaluw, maar er zijn tegenwoordig ook lokgeluiden voor vleermuizen op de markt. Ook kunnen dieren worden gelokt door het plaatsen van geursporen. MIECON heeft kennis van het gebruik van lok- en geluidsinstallaties en plaatst deze ook bij nieuwe en bestaande voorzieningen. Voor meer informatie of een offerte voor het plaatsen van lok- en geluidsinstallaties, kunt u contact opnemen met ons.