Inspecties

In aanvulling op reguliere soortenonderzoeken heeft MIECON een alternatieve onderzoeksmethode ontwikkeld. Bij werkzaamheden aan daken viel het op dat we sporen vonden van vleermuizen en broedvogels die tijdens reguliere onderzoeken niet waren aangetroffen. Vandaaruit is de MIECON-methode voor inspecties ontwikkeld. Waar een regulier onderzoek een heel seizoen duurt (van laat in het voorjaar tot einde van de herfst) duurt een inspectie van MIECON 1 dag. Tijdens de inspectie wordt gelet op sporen die wijzen op gebruik door bijvoorbeeld vleermuizen. Door op sporen te letten is al snel een goed beeld te krijgen van de bezetting van een gebouw. Ook is de ouderdom van sporen vrij goed in te schatten. In combinatie met de huidige DNA-technieken is bovendien met 100% zekerheid vast te stellen om welke soort het gaat.

De MIECON-methode heeft echter één nadeel, we vinden gemiddeld 4 x zoveel verblijfplaatsen als een regulier onderzoek.