Het ontstaan

Sinds 2010 werkt MIECON aan het beschermen van allerlei soorten planten en dieren. We zijn met dit werk gestart omdat destijds wel veel maatregelen werden voorgeschreven maar deze werden vaak niet of slecht uitgevoerd. Dit had vaak te maken met het feit dat een aannemer en een ecoloog niet dezelfde "taal" spreken. Doordat we bouwkundige en ecologische kennis in huis hebben kunnen we de vertaalslag maken en goede oplossigen bieden voor zowel beschermde soorten als projectontwikkelaars, aannemers en architecten.

 

Het TEAM

MIECON bestaat uit een team van bevlogen mensen. We werken met een aantal vaste krachten maar we hebben ook mensen op een flexibel contract in dienst. ZIj kunnen in tijden van drukte eenvoudig bijspringen. En verder hebben we vaste partners die we bij tijd en wijle ook nog inschakelen. Hierdoor hebben we de flexibiliteit om ook in piekdrukte uw project goed af te ronden.