Onze werkzaamheden

WEGVANGEN VAN DIEREN

Het wegvangen van dieren is een methode om ervoor te zorgen dat dieren tijdens de uitvoering van ontwikkelingen niet aanwezig zijn binnen een ontwikkelingsgebied. Hierdoor wordt het verwonden of doden van dieren voorkomen. Het wegvangen van dieren kan plaats vinden op basis van de zorgplicht (niet ontheffingsplichtige soorten) of een ontheffing Wet natuurbescherming (ontheffingplichtige soorten). Wanneer dieren worden weggevangen, heeft dat vaak betrekking op soorten die niet uit zichzelf een ontwikkelingsgebied (kunnen) verlaten. Voorbeelden zijn amfibieën, reptielen en vissen. Ontheffingen voor het wegvangen van vleermuizen, vogels en grotere zoogdieren worden maar heel zelden afgegeven. De vangmethode is afhankelijk van de diersoort die moet worden weggevangen. Voorbeelden van vangmethodes zijn emmers langs een amfibieën- en reptielenscherm en het scheppen met schep- en visnetten in afgesloten waterpartijen.

Voor meer informatie over of een offerte voor het wegvangen van dieren bij u project, kunt u contact opnemen met ons.