Onze werkzaamheden

VLEERMUISTOREN, VOGELTILLEN EN FAUNATORENS

MIECON is de specialist in het ontwerpen en bouwen vleermuistorens, vogeltillen en faunatorens. Vleermuistorens, vogeltillen en faunatoren kunnen in alle vormen en groottes gemaakt worden en kunnen geschikt zijn voor een diversiteit aan soorten en functies. Ze wordt gemaakt van duurzame materialen, zodat de toren (tientallen) jaren mee gaan. Bij de realisatie van een vleermuistorens, vogeltillen en faunatorens is alleen de creativiteit en budget vaak een limiterende factor. Voor infomatie over de mogelijkheden van een vleermuistoren, vogeltil of faunatoren kunt u direct contact met ons opnemen.


ONTWERPFASE

Het ontwerp van een vleermuistoren, vogeltil of faunatoren is geheel afhankelijk van de soorten waarvoor de toren of til bedoeld is en de wensen van de opdrachtgever. MIECON werkt met een aantal standaard ontwerpen die gemakkelijk aan te passen zijn aan de wensen van een opdrachtgever. Daarnaast is het altijd nog mogelijk om geheel nieuwe ontwerpen te maken die uniek zijn voor jou als opdrachtgever. Ook is het mogelijk om restanten van gebouwen of opslagruimtes, zoals torens, kelders en ondergrondse containers, om te bouwen naar vleermuis- en faunavoorzieningen.

Tijdens de ontwerpfase kan gekozen worden voor een ontwerp wat opgaat in zijn omgeving of voor een opvallend zichtbaar ontwerp. Verder kan vaak door middel van een slim ontwerp een vleermuis- of faunatoren geschikt worden gemaakt voor een diversiteit aan soorten en functies zonder dat dit extra kosten met zich mee brengt. Op basis van de ecologische kennis ontwerpt MIECON de torens voor zo veel mogelijke soorten. 


PLAATSING VAN DE TOREN OF TIL

Nadat het ontwerp is goedgekeurd door de opdrachtgever worden de voorbereidingen gestart. De onderdelen die bij ons in de werkplaats op voorhand gemaakt kunnen worden, worden direct gemaakt. Kleine torens of tillen kunnen binnen één of enkele dagen geplaatst worden. Het plaatsen van grotere torens kan enkele weken of maanden in beslag nemen. Wanneer de benodigde (bouw)vergunningen binnen zijn, wordt op de gewenste locatie van de toren een professionele bouwplaats ingericht waar de til of torengeplaats wordt en gereed komt voor gebruik. 


MONITORING

Soms wordt er na de plaatsing van een toren of til monitoring geeist of willen opdrachtgevers of omwonende graag weten of de toren of til in gebruik is genomen door beschermde soorten. MIECON zorgt daarom altijd voor inspectiemogelijkheden van de toren of til. Indien gewenst kan de monitoring periodiek worden uitgevoerd door MIECON.