Onze werkzaamheden

ONTMOEDIGING GEBOUWEN

MIECON ontmoedigt alle gebouwen voor beschermde soorten. Hierbij is geen gebouw te hoog, te groot of te moeilijk gelegen. Ter voorkomen van verplaatsing en vestiging van beschermde soorten binnen een ontwikkelingsgebied ontmoedigd MIECON alleen volledige gebouwen. De ontmoediging kan alleen worden uitgevoerd na verlening van een ontheffing Wet natuurbescherming of in het kader van de zorgplicht (wanneer tijdens nader onderzoek geen beschermde soorten in het plangebied zijn vastgesteld). Voor een offerte voor het ontmoedigen van gebouwen, kunt u direct contact met ons opnemen.

Het ontmoedigen van gebouwen, ook wel ongeschikt of natuurvrij maken genoemd, lijkt in eerste instantie een vreemde activiteit voor een bedrijf dat zich bezig houdt met de bescherming van flora en fauna. Toch betreft het ontmoedigen van gebouwen voor beschermde soorten een groot deel van ons werk. Wanneer dieren tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van de aannemer (vaak renovatie, verduurzaming of sloop) aanwezig zijn in de bebouwing, is er namelijk een grote kans op het verwonden of doden van dieren. Het ontmoedigen van gebouwen voorkomt dit en wordt daarom vaak voorgeschreven in een ontheffing Wet natuurbescherming.


DE MIECON ONTMOEDIGINGSMETHODE EN WERKWIJZE

De MIECON ontmoedigingsmethode is tegenwoordig DE standaard methode voor het ontmoedigen van gebouwen. Tijdens de ontmoediging worden alle openingen gecontroleerd op de aanwezigheid van sporen of individuen van beschermde soorten. Vervolgens worden de openingen dichtgezet met de verwijderbare materialen lange borstels, vleermuisborstels en exclusion flaps. Hierbij wordt op basis van bouwkenmerken, expert judgement en voorschriften uit de ontheffing Wet natuurbescherming bepaald hoeveel uitvliegopeningen noodzakelijk zijn. Tijdens de ontmoedigingswerkzaamheden worden geen expanderende middelen gebruikt. Ook wordt er zorggedragen dat er geen complete geveldelen worden afgesloten zonder de mogelijkheid voor dieren om het gebouw te kunnen verlaten. Het ontmoedigen vindt altijd plaats met groot materieel. Het ontmoedigen vanaf steigers wordt alleen bij uitzondering uitgevoerd.

Naast het ontmoedigen van gebouwen met behulp van exclusion flaps en borstels is de inzet van verlichtingsplannen en andere alternatieve ontmoedigings methodes ook mogelijk. De inzet van deze alternatieve methodes worden alleen na overleg over de uitvoerbaarheid en de specifieke effectiviteit binnen het project uitgevoerd.


MIECON EXLUSION FLAP

Tijdens de ontmoediging wordt gebruik gemaakt van de MIECON exclusion flap. Deze voorziening zorgt ervoor dat vleermuizen wel een gebouw kunnen verlaten, maar niet kunnen terugkeren. Hoe de exclusion flap werkt en waarom deze is ontwikkeld, wordt uitgelegd in het onderstaande filmpje. De voorziening is in de praktijk effectief bewezen. De MIECON exclusion flap wordt tevens los verkocht via Vivara Pro onder de naam VL EF 01 Exclusion Flap.

 


VLEERMUISBORSTELS

Naast de exclusion flaps heeft MIECON ook speciale vleermuisborstels ontwikkeld. Vleermuisborstels betreffen kleine spouwborstels die passen in kleine ruimtes zoals open stootvoegen en krappe ruimtes onder gevelpannen. Het gebruik van de vleermuisborstels wordt door MIECON geprefereerd ten opzichte van andere materialen, zoals schuimrubber, omdat de borstels weersbestendig zijn, stevig vast gezet kunnen worden en niet verwijderd worden door andere soorten (bijvoorbeeld vogels).

Vleermuisborstels zijn alleen op aanvraag via MIECON beschikbaar.