Onze werkzaamheden

INSECTENHOTEL

Een insectenhotel, ook wel insectenhuis genoemd, is een locatie waar insecten een schuilplaats vinden, eieren afzetten en larven ontwikkelen. Insecten gebruiken disverse materialen, zoals dood zacht hout, pulp en muren met gaten. Door de netheid en het verlies van kleinschalig landschappen in Nederland zijn er steeds minder natuurlijke locaties waar insecten hun eieren kunnen afzetten. Insecten in Nederland komen daardoor steeds vaker plekken te kort waar ze eieren kunnen afzetten. Hierdoor komt het voortbestaan van veel insecten in het geding.

Insectenhotels geven insecten weer een plek terug in de omgeving en zijn steeds vaker van essentieel belang voor het overleven van soorten. Insectenhotels kunnen op maat en passend bij de omgeving en/of gebouwen. Bij voorkeur bevatten insectenhotels een diversiteit aan materialen, zodat ze geschikt zijn voor zoveel mogelijk insecten. Materialen die veel worden toegepast in insectenhotels zijn zacht hout, hard hout met tunneltjes, bamboo, zandsteen of vergelijkbaar zanderig materiaal, riet, heidestruik en andere natuurlijke materialen. Insectenhotels zijn alleen effectief wanneer voldoende leefomgeving voor insecten aanwezig is in de directe omgeving.

Een insectenhotel betreft altijd maatwerk. Op basis van de locatie waar een insectenhotel is voorzien en het gewenste doel van het insectenhoten worden de benodigde materialen bepaald. MIECON maakt vrijstaande insectenhotels, inbouwinsectenhotels, biodiversiteitswanden- en torens en kan ook kunstwerken geschikt maken. Alle insectenhotels van MIECON kunnen, indien gewenst, voldoen aan de ecologische aspecten van het BREEAM-certificaat. Wanneer u ook een insectenhotel wil, kunt u contact met ons opnemen.