Onze werkzaamheden

ECOLOGISCHE BEGELEIDING

Wanneer een ontheffing Wet natuurbescherming wordt verleend, staat vaak in de voorschriften opgenomen dat de uitvoering van de werkzaamheden moet worden begeleid door een ecologisch deskundige. MIECON voldoet aan de definitie van ecologisch deskundige en verzorgt de ecologische begeleiding bij een diversiteit van projecten, waaronder bij renovatie, verduurzaming en sloop en nieuwbouw. Vanwege de bouwkundige kennis die MIECON naast de ecologische kennis bezit, slaat onze werkwijze de brug tussen aannemer en ecoloog. De ecologische begeleiding bieden wij vaak aan in combinatie met de ontmoedigingswerkzaamheden. Voor een offerte voor de ecologische begeleiding bij uw project, kunt u direct contact met ons opnemen.

De ecologische begeleiding die wij aanbieden bestaat doorgaans uit een aantal vaste onderdelen:

  • Start melding werkzaamheden;
  • Opstellen en bijhouden van een ecologisch logboek;
  • Opstellen ecologisch werkprotocol;
  • Controle oplevering werkzaamheden (veldbezoek);
  • Aansturing en communicatie ecologische controles (vrijgaven);
  • Diverse contactmomenten en veldbezoeken om de status van de werkzaamheden door te nemen op locatie.

Niet ieder onderdeel wordt standaard verplicht gesteld in de ontheffing Wet natuurbescherming. De exacte invulling van de ecologische begeleiding wordt daarom altijd bepaald op basis van de ontheffing en in overleg met de opdrachtgever. De ecologische controle is geen standaard onderdeel van onze ecologische begeleiding, omdat wij vaak zelf de ontmoedigingswerkzaamheden uitvoeren. Voor dit onderdeel schakelen wij altijd een derde partij in.