Welkom bij MIECON!

De specialist op het gebied van mitigatie!

Wij zijn opzoek naar een Office Manager (meer informatie).

MIECON is een commercieel en oplossingsgericht bedrijf dat op basis van ecologisch onderzoek en veldkennis toepasbare mitigerende oplossingen biedt aan woningbouwcoorperaties, ontwikkelaars, aannemers, architecten, overheden, natuurorganisaties, onderzoeksinstituten, adviesbureaus en particulieren ter bescherming en bevordering van natuur- en leefomgeving. Doordat MIECON zowel de bouwkundige als ecologische kennis heeft, kunnen onze professionals de vertaalslag maken tussen uitvoerder en ecoloog. Daarbij biedt deze combinatie van kennis kansen voor het ontwikkelen van toepasbare en ecologisch onderbouwde oplossingen.

Aantal woningen

Ontmoedigde gebouwen

min. 20.000

gerealiseerd

Vleermuistorens

15

Geplaatst

Vogeltillen

35

Gerealiseerd

Opgehangen voorzieningen

12.000 tot 15.000 stuks

Geplaatst

Amfibieën- en reptielenscherm geplaatst

74 km

Ons werkgebied

Nederland en over de grens

MIECON is gevestigd in Grave, Noord-Brabant, maar opereert landelijk. We voeren projecten uit in heel Nederland en een enkele keer ook over de grens. MIECON maakt geen onderscheid tussen werken in de stad, in het buitengebied of langs (water)wegen. Overal waar natuurbescherming en mitigatie aan de orde is, kan MIECON worden ingeschakeld.

Voor meer informatie over specifieke projecten of vragen over de mogelijkheden: volg ons op LinkedIn of neem contact met ons op!

Meer informatie

Miecon op
social media

EPS inbouwkast

Nu verkrijgbaar!

De EPS inbouwkast is volledig gemaakt van hoogwaardig EPS-schuim en is in te bouwen in woningen. De kast heeft van nature een hoge isolerende werking, waardoor er geen risico op koudebruggen bestaat. Daarbij is de EPS inbouwkast ontwikkeld op basis van ecologische veldkennis over de verblijfplaatsen van vleermuizen in gebouwen en betreft het een kwalitatief hoogwaardige verblijfplaats voor vleermuizen.

Vanwege het grote aantal renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden komen veel woningbouwcoorperaties, projectontwikkelaars, aannemers, architecten en particulieren in aanraking met vleermuizen. Vaak worden alternatieve en nieuwe verblijfplaatsen gerealiseerd door stenen of houtbetonnen kasten in te bouwen in de gevels. Het inbouwen van vleermuiskasten kan echter koudebruggen veroorzaken, waardoor de renovatie- en verduurzamingsdoelstellingen in het geding komen. De MIECON EPS-vleermuiskast is de oplossing voor het voorkomen van koudebruggen!

Meer informatie

Bescherming van flora en fauna

Van amfibieen tot zoogdieren

MIECON voert mitigerende maatregelen uit voor alle soorten planten en dieren, beschermd of niet beschermd. Met het toepassen van werkende en juiste mitigerende maatregelen wil MIECON zijn steentje bijdragen aan het behoud en verbeteren van de natuur in Nederland. Vanwege de renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden hebben veel maatregelen betrekking op de soorten vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen, voortkomend uit de Wet natuurbescherming. Echter, ook voor andere beschermde soorten, herininrichting van leefgebieden of het vrijwillig natuurvriendelijker maken van de omgeving kunt u ons inschakelen.

Meer informatie