Wat doen we bij Miecon?

Welkom op de website van mitigatiebedrijf MIECON, de specialist op het gebied van mitigatie! Mitigatie betekent kortweg het nemen van maatregelen bij bouwprojecten om schade aan beschermde soorten planten en dieren te voorkomen.

Bij veel projecten spelen beschermde soorten planten en dieren een rol. Door op tijd maatregelen te nemen kunnen soorten behouden blijven voor de toekomst. MIECON is hierin specialist. We kunnen alle mogelijke maatregelen bedenken, ontwerpen en uitvoeren. De ecologie van de aanwezige soorten is daarbij altijd leidend.

 

Gebouwen vrij van vleermuizen gemaakt

Ontmoediging

ca. 12.500

Aantal gerealiseerde vleermuistorens

Vleermuistorens

11

Geplaatst

Aantal vogeltillen geplaatst

27

Gerealiseerd

Opgehangen nestkasten

ca. 5200

Geplaatst

Amfibiescherm geplaatst

74 km

Door het hele land

Specialist in mitigatie

MIECON is niet gebonden aan een bepaalde regio. We voeren projecten uit in heel Nederland en een enkele keer ook over de grens. Overal waar soorten planten en/of dieren in de knel komen door bouwprojecten of waar bouwprojecten onnodig worden stilgelegd, kunnen we worden ingeschakeld.

Heel vaak zijn maatregelen mogelijk of kan een kleine wijziging in planning of werkvolgorde al ontzettend veel verschil maken. Dat wil echter niet zeggen dat een project altijd door kan gaan!

projecten

 

 

Miecon op
social media

Nu verkrijgbaar 

EPS vleermuiskast

Bij veel projecten wordt de aanwezigheid van vleermuizen als overlast ervaren. Dit komt doordat deze soorten allemaal zeldzaam zijn en dus een hoge mate van bescherming genieten. Door alle nieuwe woningen geschikt te maken voor vleermuizen, kunnen we zorgen dat populaties toenemen. Vleermuizen zullen dan op termijn minder snel een probleem vormen wanneer ergens gebouwd moet gaan worden.

De EPS inbouwkast van MIECON BV is daarvoor uitermate geschikt. De kast is volledig opgebouwd uit een hoogwaardig EPS-schuim en is dus eenvoudig te plaatsen. De kast heeft van nature een hoge isolerende werking waardoor er geen risico op koudebruggen bestaat. Dit risico is terdege aanwezig bij het inbouwen van welke andere betonnen variant dan ook.

Meer informatie

Verschillende diersoorten

Van amfibiëen tot zoogdieren

MIECON voert mitigerende maatregelen uit voor alle soorten planten en dieren. Over het algemeen zijn dit soorten die in de bebouwde omgeving voorkomen omdat de kans op aantasting van verblijfplaatsen van deze soorten het grootst is. Zo voeren we veel maatregelen uit voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Maar ook voor andere beschermde soorten kunt u ons inschakelen. We kunnen ook voorkomen dat becshermde soorten naar uw plangebied of project trekken en dan op het laatste moment nog roet in het eten gooien. Zo schermen we plangebieden af voor trekkende amfibieen en sluiten gebouwen af om kolonisatie door broedvogels of vleermuizen te voorkomen.

soortgroepen