Zoogdieren

Naast de bekende vleermuizen kunnen nog veel meer zoogdieren gebruik maken van uw locatie. Door op gepaste wijze mitigerende maatregelen te nemen, kunt u voorkomen dat u de Flora- en faunawet overtreedt. MIECON zorgt ervoor dat de betrokken soorten profijt kunnen hebben van uw project zonder dat u daar hinder van ondervindt. De maatregelen op het gebied van zoogdieren lopen uiteen van het plaatsen van tunnels, het bieden van alternatieve verblijfplaatsen en het op diervriendelijke wijze ongeschikt maken van verblijfplaatsen.

Een voorbeeld van een project met zoogdieren is het muizenonderzoek van de WUR. Voor meer informatie, klik hier.