Wie zijn wij

MIECON is opgericht uit onvrede met de uitwerking van de Flora- en faunawet. MIECON is een nieuw bedrijf dat in 2010 van start is gegaan. De oprichters, Frans Kuenen en Wim van den Heuvel vormen samen een uniek team met kwaliteiten die elkaar aanvullen.

Frans Kuenen (1974) is gepromoveerd in de Biologie en heeft veel ervaring met beschermde soorten en de werkwijze in projectontwikkeling. Door onvrede met de huidige uitwerking van de Flora- en faunawet heeft hij het concept van Miecon bedacht waarbij onnodige stappen in de bescherming van soorten zoveel mogelijk worden voorkomen. Door zijn wetenschappelijke benadering is hij in staat nieuwe mitigerende maatregelen grondig te toetsen op hun effectiviteit en zodoende het maatregelenpakket voor mitigatie te verbeteren.

Wim van den Heuvel (1970) heeft jarenlange ervaring in de bouw, onder andere als uitvoerder en weet als geen ander hoe het er aan toe gaat bij bouwprojecten. Zijn kennis van bouwkundige en technische voorzieningen combineert hij met gedegen ecologische kennis die hij vanaf zijn jeugd heeft opgebouwd. Wim is al jarenlang actief in de ecologie en heeft een grote bijdrage geleverd aan wetenschappelijk onderzoek naar herpetofauna in binnen- en buitenland met als gevolg een indrukwekkend netwerk.

De combinatie van ecologische en bouwtechnische kennis maken MIECON de ideale partner voor u om uw projecten soepel en zonder onnodig oponthoud doorgang te laten vinden zonder dat beschermde soorten daar onder te lijden hebben.

MIECON BV on LinkedIn