Vleermuizen

Zorgen vleermuizen voor oponthoud van uw projecten? MIECON zorgt ervoor dat uw projecten spoedig doorgang kunnen vinden zonder overtreding van de Flora- en faunawet.

MIECON verzorgt het plaatsen van vervangende verblijfplaatsen, het ongeschikt maken van orginele verblijfplaatsen op diervriendelijke wijze, monitoring van vleermuizen en abiotiek. Bovendien worden alle ingrepen uitgebreid gedocumenteerd. Hierdoor kan MIECON in bepaalde gevallen een nader onderzoek voorkomen en meteen overgaan tot het uitvoeren van mitigerende maatregelen. Dit noemen we overmitigatie. Neem contact met ons op voor meer informatie of klik hier.

Door de aanpak van MIECON profiteert u van een vlotte doorloop en kunnen populaties van vleermuizen uitbreiden.

Voorbeelden van projecten met vleermuizen zijn:

Willemskwartier

Overmitigatie in Nood-Drenthe

Vleermuizen in Amsterdam (overmitigatie)

Overmitigatie Loenen

Overmitigatie West-Brabant

Kasten plaatsen Deventer (info volgt nog)