Vissen

MIECON heeft alle kennis in huis om mitigerende maatregelen voor vissen te kunnen uitvoeren. Bij dempen, aanpassen of onderhoud van watergangen verzorgen wij de mitigerende maatregelen terwijl u uw eigen werkzaamheden uitvoert.
De mitigerende maatregelen voor vissen bestaan onder andere uit het wegvangen en verplaatsen van vissen voorafgaand aan ingrepen of het actief verjagen van vis uit het werkgebied met behulp van een bellenscherm.

Een voorbeeld van het toepassen van mitigatie voor vissen vindt u hier.