Onderzoek

MIECON richt zich niet alleen op de uitvoering van mitigerende maatregelen maar verzorgt ook monitoring. Bij veel projecten monitoren we geruime tijd na afronding van maatregelen het effect op de soorten waarvoor ze zijn aangelegd. Op basis van de gegevens die hieruit voortkomen, ontwikkelen we nieuwe maatregelen die nog effectiever zijn. Daarmee waarborgen we het voortbestaan van soorten. Hierin werken we samen met Dienst Regelingen en Dienst Landelijk Gebied. Zij kunnen vragen met betrekking tot het mitigatiepakket bij ons neerleggen. Als de kans zich voordoet, dan proberen we die vragen door middel van wetenschappelijk onderzoek te beantwoorden.

Voorbeelden van onderzoeken die nu lopen

Vleermuisdetectiegrid

Met electronica voor de detectie van ultrasoongeluid zijn we apparatuur aan het ontwikkelen waarmee we vleermuizen kunnen waarnemen zonder er zelf bij te zijn. Dit gaat verder dan de "luisterkastjes" die te koop zijn. De luisterkastjes van Anabat werken als een vleermuisdetector. Het grid waar wij mee bezig zijn, koppelt meerdere detectoren aan elkaar zodat veel meer informatie kan worden ingewonnen.

Huidafwijking bij padden

Onderzoek naar de oorzaak van bijzondere huidafwijking bij amfibieen. De afwijking lijkt besmettelijk te zijn maar er zijn nog veel onduidelijkheden die we proberen op te lossen. De uitkomst is met name van belang voor werkgroepen die amfibieen in de voortplantingsperiode overzetten. Tot op heden zijn de volgende technieken ingezet

  • Autopsie
  • Microscopisch onderzoek
  • RT-PCR gericht op schimmels
  • Elektronenmicroscopisch onderzoek (TEM) (NL, D, UK)

Reptielgeleidend scherm

In samenwerking met RAVON is in 2012 een onderzoek opgestart naar de ideale hoogte voor geleidingsschermen voor reptielen en amfibieen. Dergelijke onderzoeken zijn eerder uitgevoerd maar niet voor de Nederlandse situatie. Uiteindelijk hopen we zo een duurzaam, efficient en goedkoop scherm te ontwikkelen. Inmiddels zijn contacten gelegd met ACO, leverancier van betonnen faunaelementen.

 

Stages

Binnen MIECON zijn veel mogelijkheden te bedenken voor stages. Als je een onderzoeksvraag hebt die voor mitigatie van belang kan zijn, dan kan MIECON het onderzoek zoveel mogelijk faciliteren.  Neem hiervoor contact met ons op.